User Tools

Site Tools


31-22996-de-boo-la-gi

De Boo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22996
Tên thay thế 1999 VP70
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7234742
Viễn điểm quỹ đạo 3.0833022
Độ lệch tâm 0.0619669
Chu kỳ quỹ đạo 1806.9914305
Độ bất thường trung bình 344.68373
Độ nghiêng quỹ đạo 1.26834
Kinh độ của điểm nút lên 217.81093
Acgumen của cận điểm 100.30938
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22996 De Boo (1999 VP70) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 22996 De Boo
31-22996-de-boo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)