User Tools

Site Tools


31-22995-allenjanes-la-gi

Allenjanes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22995
Tên thay thế 1999 VM67
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5442425
Viễn điểm quỹ đạo 3.0144501
Độ lệch tâm 0.0845896
Chu kỳ quỹ đạo 1692.4366791
Độ bất thường trung bình 96.97416
Độ nghiêng quỹ đạo 4.37303
Kinh độ của điểm nút lên 216.10502
Acgumen của cận điểm 35.40547
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

22995 Allenjanes (1999 VM67) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22995 Allenjanes
31-22995-allenjanes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)