User Tools

Site Tools


31-22994-workman-la-gi

Workman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22994
Tên thay thế 1999 VH66
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5950698
Viễn điểm quỹ đạo 3.2460714
Độ lệch tâm 0.1114511
Chu kỳ quỹ đạo 1823.0559147
Độ bất thường trung bình 307.93616
Độ nghiêng quỹ đạo 3.00708
Kinh độ của điểm nút lên 70.52254
Acgumen của cận điểm 274.75007
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

22994 Workman (1999 VH66) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22994 Workman
31-22994-workman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)