User Tools

Site Tools


31-22993-aferrari-la-gi

Aferrari
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22993
Tên thay thế 1999 VX65
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2291273
Viễn điểm quỹ đạo 2.9885455
Độ lệch tâm 0.1455473
Chu kỳ quỹ đạo 1539.1065820
Độ bất thường trung bình 46.52590
Độ nghiêng quỹ đạo 1.15744
Kinh độ của điểm nút lên 135.78131
Acgumen của cận điểm 221.27067
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

22993 Aferrari (1999 VX65) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22993 Aferrari
31-22993-aferrari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)