User Tools

Site Tools


31-22992-susansmith-la-gi

Susansmith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22992
Tên thay thế 1999 VR65
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9796700
Viễn điểm quỹ đạo 3.0368218
Độ lệch tâm 0.0094992
Chu kỳ quỹ đạo 1905.7609672
Độ bất thường trung bình 0.94296
Độ nghiêng quỹ đạo 0.94879
Kinh độ của điểm nút lên 99.76262
Acgumen của cận điểm 175.70672
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22992 Susansmith (1999 VR65) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22992 Susansmith
31-22992-susansmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)