User Tools

Site Tools


31-22991-jeffreyklus-la-gi

Jeffreyklus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22991
Tên thay thế 1999 VX62
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0109412
Viễn điểm quỹ đạo 2.6029888
Độ lệch tâm 0.1283174
Chu kỳ quỹ đạo 1279.8525610
Độ bất thường trung bình 181.66629
Độ nghiêng quỹ đạo 2.24403
Kinh độ của điểm nút lên 65.03481
Acgumen của cận điểm 304.51612
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

22991 Jeffreyklus (1999 VX62) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22991 Jeffreyklus
31-22991-jeffreyklus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)