User Tools

Site Tools


31-22990-mattbrenner-la-gi

Mattbrenner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22990
Tên thay thế 1999 VA62
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2892706
Viễn điểm quỹ đạo 2.9546910
Độ lệch tâm 0.1268927
Chu kỳ quỹ đạo 1550.7532461
Độ bất thường trung bình 244.24652
Độ nghiêng quỹ đạo 1.18330
Kinh độ của điểm nút lên 226.21946
Acgumen của cận điểm 306.55320
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22990 Mattbrenner (1999 VA62) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22990 Mattbrenner
31-22990-mattbrenner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)