User Tools

Site Tools


31-22989-loriskopp-la-gi

Loriskopp
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22989
Tên thay thế 1999 VY61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4008498
Viễn điểm quỹ đạo 3.2967920
Độ lệch tâm 0.1572479
Chu kỳ quỹ đạo 1756.2896391
Độ bất thường trung bình 284.29638
Độ nghiêng quỹ đạo 2.03161
Kinh độ của điểm nút lên 241.11390
Acgumen của cận điểm 154.63068
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

22989 Loriskopp (1999 VY61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22989 Loriskopp
31-22989-loriskopp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)