User Tools

Site Tools


31-22988-jimmyhom-la-gi

Jimmyhom
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22988
Tên thay thế 1999 VN58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0452067
Viễn điểm quỹ đạo 2.7582489
Độ lệch tâm 0.1484436
Chu kỳ quỹ đạo 1359.5152814
Độ bất thường trung bình 288.65415
Độ nghiêng quỹ đạo 1.61332
Kinh độ của điểm nút lên 211.79244
Acgumen của cận điểm 16.80559
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

22988 Jimmyhom (1999 VN58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22988 Jimmyhom
31-22988-jimmyhom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)