User Tools

Site Tools


31-22987-rebeckaufman-la-gi

Rebeckaufman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22987
Tên thay thế 1999 VO53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6609534
Viễn điểm quỹ đạo 3.1139708
Độ lệch tâm 0.0784456
Chu kỳ quỹ đạo 1792.1438685
Độ bất thường trung bình 320.87590
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16304
Kinh độ của điểm nút lên 25.64140
Acgumen của cận điểm 307.88833
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22987 Rebeckaufman (1999 VO53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22987 Rebeckaufman
31-22987-rebeckaufman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)