User Tools

Site Tools


31-22983-schlingheyde-la-gi

Schlingheyde
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22983
Tên thay thế 1999 VY34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6546419
Viễn điểm quỹ đạo 3.2439823
Độ lệch tâm 0.0999115
Chu kỳ quỹ đạo 1850.0331284
Độ bất thường trung bình 325.31102
Độ nghiêng quỹ đạo 0.76174
Kinh độ của điểm nút lên 272.48253
Acgumen của cận điểm 61.04289
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

22983 Schlingheyde (1999 VY34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22983 Schlingheyde
31-22983-schlingheyde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)