User Tools

Site Tools


31-22982-emmacall-la-gi

Emmacall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22982
Tên thay thế 1999 VB31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8784928
Viễn điểm quỹ đạo 2.9619936
Độ lệch tâm 0.0142969
Chu kỳ quỹ đạo 1822.7493703
Độ bất thường trung bình 300.75111
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84131
Kinh độ của điểm nút lên 48.99353
Acgumen của cận điểm 324.66222
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22982 Emmacall (1999 VB31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22982 Emmacall
31-22982-emmacall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)