User Tools

Site Tools


31-22981-katz-la-gi

Katz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22981
Tên thay thế 1999 VN30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8793071
Viễn điểm quỹ đạo 2.7124901
Độ lệch tâm 0.1814503
Chu kỳ quỹ đạo 1270.6544887
Độ bất thường trung bình 309.89772
Độ nghiêng quỹ đạo 3.32968
Kinh độ của điểm nút lên 235.62454
Acgumen của cận điểm 24.51579
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22981 Katz (1999 VN30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22981 Katz
31-22981-katz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)