User Tools

Site Tools


31-22978-nyr-l-la-gi

22978 Nyrölä là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1596.6944876 ngày (4.37 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1999.

Nó được đặt theo tên Nyrölä Observatory in Finland.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2008. 
31-22978-nyr-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)