User Tools

Site Tools


31-22958-rohatgi-la-gi

Rohatgi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22958
Tên thay thế 1999 TC288
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7898342
Viễn điểm quỹ đạo 3.1913152
Độ lệch tâm 0.0671244
Chu kỳ quỹ đạo 1888.9933082
Độ bất thường trung bình 329.63039
Độ nghiêng quỹ đạo 3.20358
Kinh độ của điểm nút lên 85.74205
Acgumen của cận điểm 206.00395
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

22958 Rohatgi (1999 TC288) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22958 Rohatgi
31-22958-rohatgi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)