User Tools

Site Tools


31-22957-vaintrob-la-gi

Vaintrob
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22957
Tên thay thế 1999 TR270
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0265544
Viễn điểm quỹ đạo 2.5163834
Độ lệch tâm 0.1078221
Chu kỳ quỹ đạo 1250.4277505
Độ bất thường trung bình 294.21665
Độ nghiêng quỹ đạo 5.19330
Kinh độ của điểm nút lên 306.90368
Acgumen của cận điểm 310.97663
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.2

22957 Vaintrob (1999 TR270) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22957 Vaintrob
31-22957-vaintrob-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)