User Tools

Site Tools


31-22947-carolsuh-la-gi

Carolsuh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22947
Tên thay thế 1999 TW218
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0693837
Viễn điểm quỹ đạo 2.7281649
Độ lệch tâm 0.1373162
Chu kỳ quỹ đạo 1357.0083033
Độ bất thường trung bình 317.59651
Độ nghiêng quỹ đạo 1.82790
Kinh độ của điểm nút lên 199.32688
Acgumen của cận điểm 343.02574
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

22947 Carolsuh (1999 TW218) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22947 Carolsuh
31-22947-carolsuh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)