User Tools

Site Tools


31-22944-sarahmarzen-la-gi

Sarahmarzen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22944
Tên thay thế 1999 TB216
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0606221
Viễn điểm quỹ đạo 2.4788305
Độ lệch tâm 0.0921275
Chu kỳ quỹ đạo 1248.9891428
Độ bất thường trung bình 323.98521
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72180
Kinh độ của điểm nút lên 153.34330
Acgumen của cận điểm 86.36757
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22944 Sarahmarzen (1999 TB216) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22944 Sarahmarzen
31-22944-sarahmarzen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)