User Tools

Site Tools


31-22942-alexacourtis-la-gi

Alexacourtis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22942
Tên thay thế 1999 TZ205
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4386534
Viễn điểm quỹ đạo 2.9866340
Độ lệch tâm 0.1010049
Chu kỳ quỹ đạo 1631.8774569
Độ bất thường trung bình 69.65490
Độ nghiêng quỹ đạo 4.16533
Kinh độ của điểm nút lên 358.74892
Acgumen của cận điểm 297.48379
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

22942 Alexacourtis (1999 TZ205) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22942 Alexacourtis
31-22942-alexacourtis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)