User Tools

Site Tools


31-22940-chyan-la-gi

Chyan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22940
Tên thay thế 1999 TF178
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0174867
Viễn điểm quỹ đạo 2.7516715
Độ lệch tâm 0.1539443
Chu kỳ quỹ đạo 1344.9806667
Độ bất thường trung bình 225.19157
Độ nghiêng quỹ đạo 3.64545
Kinh độ của điểm nút lên 74.94145
Acgumen của cận điểm 199.31204
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

22940 Chyan (1999 TF178) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22940 Chyan
31-22940-chyan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)