User Tools

Site Tools


31-22939-handlin-la-gi

Handlin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22939
Tên thay thế 1999 TU173
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7883381
Viễn điểm quỹ đạo 3.1209877
Độ lệch tâm 0.0562923
Chu kỳ quỹ đạo 1855.0701696
Độ bất thường trung bình 178.82308
Độ nghiêng quỹ đạo 3.21532
Kinh độ của điểm nút lên 112.04095
Acgumen của cận điểm 2.67107
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

22939 Handlin (1999 TU173) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22939 Handlin
31-22939-handlin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)