User Tools

Site Tools


31-22938-brilawrence-la-gi

Brilawrence
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22938
Tên thay thế 1999 TS173
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6239587
Viễn điểm quỹ đạo 3.7258199
Độ lệch tâm 0.1735275
Chu kỳ quỹ đạo 2066.2901465
Độ bất thường trung bình 167.31977
Độ nghiêng quỹ đạo 2.68306
Kinh độ của điểm nút lên 125.27898
Acgumen của cận điểm 299.49854
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

22938 Brilawrence (1999 TS173) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22938 Brilawrence
31-22938-brilawrence-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)