User Tools

Site Tools


31-22937-nataliavella-la-gi

Nataliavella
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22937
Tên thay thế 1999 TZ172
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2251174
Viễn điểm quỹ đạo 2.5803438
Độ lệch tâm 0.0739214
Chu kỳ quỹ đạo 1360.3668970
Độ bất thường trung bình 153.23372
Độ nghiêng quỹ đạo 3.96389
Kinh độ của điểm nút lên 94.26103
Acgumen của cận điểm 250.41817
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22937 Nataliavella (1999 TZ172) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22937 Nataliavella
31-22937-nataliavella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)