User Tools

Site Tools


31-22936-ricmccutchen-la-gi

Ricmccutchen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22936
Tên thay thế 1999 TR172
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5885505
Viễn điểm quỹ đạo 3.0981737
Độ lệch tâm 0.0896163
Chu kỳ quỹ đạo 1751.2440522
Độ bất thường trung bình 313.39740
Độ nghiêng quỹ đạo 5.21254
Kinh độ của điểm nút lên 293.76403
Acgumen của cận điểm 58.95045
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22936 Ricmccutchen (1999 TR172) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22936 Ricmccutchen
31-22936-ricmccutchen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)