User Tools

Site Tools


31-22933-mareverett-la-gi

Mareverett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22933
Tên thay thế 1999 TZ141
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2595994
Viễn điểm quỹ đạo 3.0202732
Độ lệch tâm 0.1440705
Chu kỳ quỹ đạo 1566.7099891
Độ bất thường trung bình 312.74854
Độ nghiêng quỹ đạo 0.22976
Kinh độ của điểm nút lên 107.86600
Acgumen của cận điểm 328.39168
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22933 Mareverett (1999 TZ141) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22933 Mareverett
31-22933-mareverett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)