User Tools

Site Tools


31-22932-orenbrecher-la-gi

Orenbrecher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22932
Tên thay thế 1999 TU136
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5828164
Viễn điểm quỹ đạo 2.8400854
Độ lệch tâm 0.0474412
Chu kỳ quỹ đạo 1630.8012697
Độ bất thường trung bình 209.33196
Độ nghiêng quỹ đạo 1.57054
Kinh độ của điểm nút lên 324.36194
Acgumen của cận điểm 185.00070
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

22932 Orenbrecher (1999 TU136) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22932 Orenbrecher
31-22932-orenbrecher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)