User Tools

Site Tools


31-22929-seanwahl-la-gi

Seanwahl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22929
Tên thay thế 1999 TL126
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4556786
Viễn điểm quỹ đạo 2.6387414
Độ lệch tâm 0.0359340
Chu kỳ quỹ đạo 1484.8942941
Độ bất thường trung bình 94.12344
Độ nghiêng quỹ đạo 4.96391
Kinh độ của điểm nút lên 184.30417
Acgumen của cận điểm 133.34528
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

22929 Seanwahl (1999 TL126) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22929 Seanwahl
31-22929-seanwahl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)