User Tools

Site Tools


31-22928-templehe-la-gi

Templehe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22928
Tên thay thế 1999 TS111
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0632739
Viễn điểm quỹ đạo 2.7205081
Độ lệch tâm 0.1373880
Chu kỳ quỹ đạo 1351.1716009
Độ bất thường trung bình 303.90334
Độ nghiêng quỹ đạo 1.61296
Kinh độ của điểm nút lên 203.75015
Acgumen của cận điểm 351.68066
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

22928 Templehe (1999 TS111) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22928 Templehe
31-22928-templehe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)