User Tools

Site Tools


31-22927-blewett-la-gi

Blewett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22927
Tên thay thế 1999 TW110
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0411232
Viễn điểm quỹ đạo 2.8315934
Độ lệch tâm 0.1622237
Chu kỳ quỹ đạo 1389.0253263
Độ bất thường trung bình 252.24888
Độ nghiêng quỹ đạo 4.52069
Kinh độ của điểm nút lên 306.40772
Acgumen của cận điểm 252.44011
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

22927 Blewett (1999 TW110) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22927 Blewett
31-22927-blewett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)