User Tools

Site Tools


31-22924-deshpande-la-gi

Deshpande
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22924
Tên thay thế 1999 TH101
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2819146
Viễn điểm quỹ đạo 3.2588998
Độ lệch tâm 0.1763252
Chu kỳ quỹ đạo 1684.2782126
Độ bất thường trung bình 269.63377
Độ nghiêng quỹ đạo 9.92424
Kinh độ của điểm nút lên 129.07615
Acgumen của cận điểm 311.00118
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

22924 Deshpande (1999 TH101) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22924 Deshpande
31-22924-deshpande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)