User Tools

Site Tools


31-22923-kathrynblair-la-gi

Kathrynblair
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22923
Tên thay thế 1999 TM97
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8354615
Viễn điểm quỹ đạo 2.5802035
Độ lệch tâm 0.1686591
Chu kỳ quỹ đạo 1198.2504345
Độ bất thường trung bình 274.73603
Độ nghiêng quỹ đạo 5.35015
Kinh độ của điểm nút lên 92.73751
Acgumen của cận điểm 214.48186
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

22923 Kathrynblair (1999 TM97) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22923 Kathrynblair
31-22923-kathrynblair-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)