User Tools

Site Tools


31-22922-sophiecai-la-gi

Sophiecai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22922
Tên thay thế 1999 TF97
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0559076
Viễn điểm quỹ đạo 2.6586068
Độ lệch tâm 0.1278391
Chu kỳ quỹ đạo 1321.9312358
Độ bất thường trung bình 144.82609
Độ nghiêng quỹ đạo 7.67877
Kinh độ của điểm nút lên 94.38722
Acgumen của cận điểm 268.38446
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

22922 Sophiecai (1999 TF97) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22922 Sophiecai
31-22922-sophiecai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)