User Tools

Site Tools


31-22921-siyuanliu-la-gi

Siyuanliu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22921
Tên thay thế 1999 TG95
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9725004
Viễn điểm quỹ đạo 2.5798012
Độ lệch tâm 0.1334052
Chu kỳ quỹ đạo 1254.2958763
Độ bất thường trung bình 207.88310
Độ nghiêng quỹ đạo 7.64774
Kinh độ của điểm nút lên 114.68537
Acgumen của cận điểm 223.70980
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

22921 Siyuanliu (1999 TG95) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22921 Siyuanliu
31-22921-siyuanliu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)