User Tools

Site Tools


31-22920-kaitduncan-la-gi

Kaitduncan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22920
Tên thay thế 1999 TF94
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2,6583498 AU (397,68347 Gm)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Viễn điểm quỹ đạo 3,2245566 AU (482,38680 Gm)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Độ lệch tâm 0.0962461
Chu kỳ quỹ đạo 1842.6435629 d (159.20458235 Ms)
Độ bất thường trung bình 226.61971° (3.9552601 rad)
Độ nghiêng quỹ đạo 3.07267°
Kinh độ của điểm nút lên 103.33412°
Acgumen của cận điểm 305.94054°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22920 Kaitduncan (1999 TF94) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22920 Kaitduncan
31-22920-kaitduncan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)