User Tools

Site Tools


31-22919-shuwan-la-gi

Shuwan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22919
Tên thay thế 1999 TR91
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1763946
Viễn điểm quỹ đạo 2.6853194
Độ lệch tâm 0.1046801
Chu kỳ quỹ đạo 1384.3233456
Độ bất thường trung bình 19.35365
Độ nghiêng quỹ đạo 7.22746
Kinh độ của điểm nút lên 141.24009
Acgumen của cận điểm 318.15267
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22919 Shuwan (1999 TR91) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22919 Shuwan
31-22919-shuwan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)