User Tools

Site Tools


31-22913-brockman-la-gi

Brockman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22913
Tên thay thế 1999 TO32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3315307
Viễn điểm quỹ đạo 2.9496621
Độ lệch tâm 0.1170439
Chu kỳ quỹ đạo 1567.2976041
Độ bất thường trung bình 293.04560
Độ nghiêng quỹ đạo 2.06655
Kinh độ của điểm nút lên 330.77955
Acgumen của cận điểm 118.11755
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

22913 Brockman (1999 TO32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22913 Brockman
31-22913-brockman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)