User Tools

Site Tools


31-22912-noraxu-la-gi

Noraxu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22912
Tên thay thế 1999 TF31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1850862
Viễn điểm quỹ đạo 2.9891226
Độ lệch tâm 0.1553931
Chu kỳ quỹ đạo 1519.9151955
Độ bất thường trung bình 289.30028
Độ nghiêng quỹ đạo 7.27452
Kinh độ của điểm nút lên 207.50699
Acgumen của cận điểm 280.36119
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22912 Noraxu (1999 TF31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22912 Noraxu
31-22912-noraxu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)