User Tools

Site Tools


31-22911-johnpardon-la-gi

Johnpardon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22911
Tên thay thế 1999 TX30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9988784
Viễn điểm quỹ đạo 2.4109314
Độ lệch tâm 0.0934401
Chu kỳ quỹ đạo 1195.8679573
Độ bất thường trung bình 323.66748
Độ nghiêng quỹ đạo 1.90980
Kinh độ của điểm nút lên 223.28117
Acgumen của cận điểm 43.48679
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22911 Johnpardon (1999 TX30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22911 Johnpardon
31-22911-johnpardon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)