User Tools

Site Tools


31-22910-ruiwang-la-gi

Ruiwang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22910
Tên thay thế 1999 TM30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0406598
Viễn điểm quỹ đạo 2.7681818
Độ lệch tâm 0.1512884
Chu kỳ quỹ đạo 1361.8025727
Độ bất thường trung bình 141.17316
Độ nghiêng quỹ đạo 0.81960
Kinh độ của điểm nút lên 264.66570
Acgumen của cận điểm 67.81539
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

22910 Ruiwang (1999 TM30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22910 Ruiwang
31-22910-ruiwang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)