User Tools

Site Tools


31-22909-gongmyunglee-la-gi

Gongmyunglee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22909
Tên thay thế 1999 TJ28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5222430
Viễn điểm quỹ đạo 2.7490652
Độ lệch tâm 0.0430296
Chu kỳ quỹ đạo 1562.8994755
Độ bất thường trung bình 200.91714
Độ nghiêng quỹ đạo 2.21654
Kinh độ của điểm nút lên 300.60816
Acgumen của cận điểm 229.08291
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22909 Gongmyunglee (1999 TJ28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22909 Gongmyunglee
31-22909-gongmyunglee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)