User Tools

Site Tools


31-22908-bayefsky-anand-la-gi

Bayefsky-Anand
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22908
Tên thay thế 1999 TK27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1271504
Viễn điểm quỹ đạo 2.4952732
Độ lệch tâm 0.0796385
Chu kỳ quỹ đạo 1283.3881905
Độ bất thường trung bình 320.33138
Độ nghiêng quỹ đạo 6.48487
Kinh độ của điểm nút lên 222.56071
Acgumen của cận điểm 9.88058
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

22908 Bayefsky-Anand (1999 TK27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22908 Bayefsky-Anand
31-22908-bayefsky-anand-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)