User Tools

Site Tools


31-22907-van-voorthuijsen-la-gi

van Voorthuijsen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22907
Tên thay thế 1999 TL26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6275343
Viễn điểm quỹ đạo 3.5038243
Độ lệch tâm 0.1429194
Chu kỳ quỹ đạo 1960.5978647
Độ bất thường trung bình 222.10061
Độ nghiêng quỹ đạo 9.90865
Kinh độ của điểm nút lên 218.11434
Acgumen của cận điểm 165.90533
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22907 van Voorthuijsen (1999 TL26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22907 van Voorthuijsen
31-22907-van-voorthuijsen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)