User Tools

Site Tools


31-22906-lisauckis-la-gi

Lisauckis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22906
Tên thay thế 1999 TQ25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2568873
Viễn điểm quỹ đạo 2.6371707
Độ lệch tâm 0.0777031
Chu kỳ quỹ đạo 1398.1607118
Độ bất thường trung bình 253.54383
Độ nghiêng quỹ đạo 8.93036
Kinh độ của điểm nút lên 211.27500
Acgumen của cận điểm 8.05735
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

22906 Lisauckis (1999 TQ25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22906 Lisauckis
31-22906-lisauckis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)