User Tools

Site Tools


31-22901-ivanbella-la-gi

Ivanbella
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec và P. Kušnirák
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22901
Đặt tên theo Ivan Bella
Tên thay thế 1999 TY15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1935081
Viễn điểm quỹ đạo 2.9355709
Độ lệch tâm 0.1446776
Chu kỳ quỹ đạo 1500.0734411
Độ bất thường trung bình 13.79078
Độ nghiêng quỹ đạo 5.69745
Kinh độ của điểm nút lên 199.59462
Acgumen của cận điểm 204.54658
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

22901 Ivanbella (1999 TY15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1999 bởi P. Kušnirák và P. Pravec ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22901 Ivanbella
31-22901-ivanbella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)