User Tools

Site Tools


31-22900-trudie-la-gi

Trudie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22900
Tên thay thế 1999 TW14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2552005
Viễn điểm quỹ đạo 2.8363421
Độ lệch tâm 0.1141386
Chu kỳ quỹ đạo 1483.6364787
Độ bất thường trung bình 111.23081
Độ nghiêng quỹ đạo 7.32878
Kinh độ của điểm nút lên 57.82407
Acgumen của cận điểm 258.22710
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

22900 Trudie (1999 TW14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22900 Trudie
31-22900-trudie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)