User Tools

Site Tools


31-22898-falce-la-gi

Falce
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Sposetti
Nơi khám phá Gnosca
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22898
Tên thay thế 1999 TF12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5590836
Viễn điểm quỹ đạo 3.4043488
Độ lệch tâm 0.1417414
Chu kỳ quỹ đạo 1880.6062636
Độ bất thường trung bình 286.61362
Độ nghiêng quỹ đạo 10.34884
Kinh độ của điểm nút lên 201.08246
Acgumen của cận điểm 136.10725
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22898 Falce (1999 TF12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1999 bởi S. Sposetti ở Gnosca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22898 Falce
31-22898-falce-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)