User Tools

Site Tools


31-22890-ruthaellis-la-gi

Ruthaellis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22890
Tên thay thế 1999 SF8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8715036
Viễn điểm quỹ đạo 2.6621490
Độ lệch tâm 0.1743948
Chu kỳ quỹ đạo 1246.5961433
Độ bất thường trung bình 218.26149
Độ nghiêng quỹ đạo 7.10252
Kinh độ của điểm nút lên 59.44078
Acgumen của cận điểm 250.92295
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

22890 Ruthaellis (1999 SF8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22890 Ruthaellis
31-22890-ruthaellis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)