User Tools

Site Tools


31-22889-donnablaney-la-gi

Donnablaney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22889
Tên thay thế 1999 SU7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2012469
Viễn điểm quỹ đạo 2.9971617
Độ lệch tâm 0.1531074
Chu kỳ quỹ đạo 1530.5906396
Độ bất thường trung bình 10.21286
Độ nghiêng quỹ đạo 6.73566
Kinh độ của điểm nút lên 71.01280
Acgumen của cận điểm 291.22105
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

22889 Donnablaney (1999 SU7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22889 Donnablaney
31-22889-donnablaney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)