User Tools

Site Tools


31-22877-reginamiller-la-gi

Reginamiller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22877
Tên thay thế 1999 RR200
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0244792
Viễn điểm quỹ đạo 2.5677796
Độ lệch tâm 0.1183079
Chu kỳ quỹ đạo 1270.8460675
Độ bất thường trung bình 86.65111
Độ nghiêng quỹ đạo 5.07707
Kinh độ của điểm nút lên 261.59545
Acgumen của cận điểm 197.84396
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22877 Reginamiller (1999 RR200) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22877 Reginamiller
31-22877-reginamiller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)