User Tools

Site Tools


31-22875-lanejackson-la-gi

Lanejackson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22875
Tên thay thế 1999 RB198
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0371870
Viễn điểm quỹ đạo 2.4822068
Độ lệch tâm 0.0984689
Chu kỳ quỹ đạo 1240.7198464
Độ bất thường trung bình 219.35591
Độ nghiêng quỹ đạo 6.57703
Kinh độ của điểm nút lên 319.24353
Acgumen của cận điểm 13.16062
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

22875 Lanejackson (1999 RB198) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22875 Lanejackson
31-22875-lanejackson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)